دوست داشتم اگر قرار بود شی باشم، قلم میشدم.


اگر قرار بود حیوان باشم، عقاب میشدم.


اگر قرار بود حس باشم، محبت میشدم...
لطفا با آدرس کامنت بذارید و بعد از نظر دادن فرار نکنید :)